แสตมป์ชุดโสฬส : เป็นแสตมป์ชุดแรกของไทย

 

The Solot Set, the First Set of Stamps of Thailand

ประเทศไทยเริ่มกิจการไปรษณีย์ปี พ.ศ.2426 แสตมป์ชุดแรกประกอบด้วยแสตมป์ที่มีราคาต่ำสุดคือ 1 โสฬศ (เท่ากับ 1/128 บาท) นักสะสมแสตมป์ถือกันว่า แสตมป์ดวง 1 โสฬศนี้เป็นแสตมป์ดวงแรกของไทย

คำว่าโสฬศในสมัยรัชกาลที่ 5 สะกดว่า โสฬศดังปรากฏบนแสตมป์ชุดแรกนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 “โสฬสแปลว่า สิบหกมีความหมายสอดคล้องกับค่าของเงินในสมัยโบราณ 16 โสฬสเป็นเงินหนึ่งเฟื้อง เงินโสฬสมีชื่อเรียกย่อว่า ฬส

แสตมป์ชุดแรกของไทยมีชื่อว่า ชุดโสฬสตั้งให้เป็นเกียรติแก่แสตมป์ราคาต่ำสุดของชุดนี้ คือราคา 1 โสฬส มีทั้งสิ้น 6 ราคา แต่ที่นำออกจำหน่ายครั้งแรกมีเพียง 5 ราคา ณ ตึก ไปรสะนียาคาร” (สะกดตามสมัยนั้น) ปากคลองโอ่งอ่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร อันเป็นที่ทำการของกรมไปรษณีย์และเป็นไปรษณีย์แห่งแรกของสยามเมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 ในสมัยนั้น กรุงสยามยังใช้ปฏิทินจันทรคติ และจุลศักราช ตราประทับประจำวันที่ใช้วันแรกจึงมีข้อความว่า วันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จุลศักราช 1245” แต่อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งปัจจุบัน นักสะสมแสตมป์ยังเสาะหาตราประทับประจำวันแรกที่ประทับบนซองจดหมายหรือบนแสตมป์ไม่พบ

ย้อนกลับ
Copyright © 2007 - 2008 BJM Engineering System Co., Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional ออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เว็บไซต์ 220528